Retningslinjer for personvern

bergfex GmbH (heretter referert til som "bergfex" eller "vi") driver nettstedene www.bergfex.at (www.bergfex.com, www.bergfex.de, etc.) samt andre tjenester, herunder fremmedspråklige nettsider og mobilapplikasjonene ("appene") bergfex/Tours, bergfex/Weather og bergfex/Ski. Nettsidene, mobilapplikasjonene og de øvrige tilbudene omtales heretter også samlet som "bergfex-tjenestene" eller "tilbudet". Som en del av din bruk av bergfex-tjenestene samler vi inn og bruker personopplysninger fra deg i samsvar med følgende personvernbestemmelser:

1. Gjenstand for databeskyttelsesbestemmelsene

Denne personvernerklæringen beskriver hvordan vi håndterer personopplysningene dine når du bruker bergfex' tjenester. Vi samler inn og bruker personopplysningene dine i samsvar med Republikken Østerrikes personvernlovgivning. I den grad bergfex gir deg tilgang til tilbud, tjenester eller tjenester fra tredjeparter via bergfex-tjenestene, og du benytter deg av disse, gjelder deres respektive personvernbestemmelser. Vi kjenner ikke til tredjeparters personvernbestemmelser og kontrollerer dem ikke. Vi påtar oss ikke noe ansvar for disse selskapenes personvern og anbefaler at du leser deres personvernerklæringer. Hvis du har spørsmål om appene våre, "My bergfex" eller andre områder, kan du ta en titt på våre vanlige spørsmål.

2. Ansvarlig organ

bergfex GmbH, Neupauerweg 30a, 8052 Graz, Østerrike, er behandlingsansvarlig i henhold til lovbestemmelsene om personvern. Hvis du har spørsmål om databeskyttelse, kan du kontakte oss på samme postadresse eller via e-post til datenschutz@bergfex.at.

3. Innsamling av personopplysninger

Det rettslige grunnlaget for behandlingen av personopplysningene dine er ditt uttrykkelige samtykke gitt nedenfor i henhold til artikkel 6 nr. 1 bokstav a sammenholdt med artikkel 7 og artikkel 9 nr. 2 bokstav a i GDPR. Vi samler inn og lagrer personopplysninger fra deg i følgende omfang

3.1 Bruk av nettstedet vårt uten registrering

Du kan besøke nettstedet vårt og benytte deg av de enkelte tilbudene fra bergfex uten å måtte registrere deg som bergfex-medlem.

3.2 Registrering som medlem

For å kunne bruke alle funksjonene i bergfex-tjenestene må du registrere deg. For å gjøre dette trenger vi en gyldig e-postadresse fra deg, et brukernavn og passord, samt fornavn og etternavn. Du står fritt til å velge brukernavn og passord. Spesielt trenger ikke brukernavnet ditt å tilsvare ditt virkelige navn eller deler av det. Fornavn, etternavn, e-postadresse og passord er som standard ikke synlige for tredjeparter. Du kan endre denne innstillingen i brukerprofilen din.

3.3 Opprette profilen din

Du kan legge inn andre personopplysninger som adresse, bursdag og annen personlig informasjon i profilen din på frivillig basis. Adresse og bursdag er ikke synlige som standard, men valgfrie hobbyer og et opplastet profilbilde vises. Du kan når som helst se, endre og slette personopplysningene som er lagret i profilen din, og endre visningsalternativene.

3.4 Kommentarer, vurderinger og andre bidrag

Dine kommentarer og vurderinger, sammen med ditt fritt valgte brukernavn, er synlige for registrerte medlemmer av bergfex-tjenestene, samt for ikke-registrerte besøkende på nettstedet vårt og, hvis aktuelt, for besøkende på partnertilbud. Andre personer kan derfor lese kommentarene og vurderingene dine. Hvis du ikke ønsker at ditt virkelige navn skal knyttes til dette innholdet, bør du derfor ikke kombinere ditt virkelige navn med brukernavnet ditt. I tillegg lagrer vi innleggene dine i diskusjonsfora i bergfex-tjenestene med brukernavnet ditt. Disse innleggene er også synlige for ikke-registrerte brukere av bergfex.

3.5 Loggdata

Hver gang du går inn på nettstedet vårt og bergfex-tjenestene, blir individuelle data knyttet til din interaksjon med nettstedet vårt og bergfex-tjenestene, for eksempel den aktuelle IP-adressen, nettleseren som brukes, det tidligere besøkte nettstedet ("referrer") og tilgangstidene, automatisk overført fra datamaskinen din til bergfex og lagret av oss i såkalte loggfiler. Vi bruker de nevnte loggdataene i pseudonymisert form til å opprette brukerprofiler for behovsbasert reklame, markedsundersøkelser og utforming av bergfex' tjenester. Vi slår ikke sammen brukerprofilene som opprettes i denne sammenhengen med dine personopplysninger. Hvis du ikke samtykker til ovennevnte bruk av opplysningene dine, kan du når som helst motsette deg denne bruken for fremtiden. Send da en skriftlig melding med innsigelsen din, med brukernavn og e-postadressen som er lagret på profilsiden din under "Innstillinger", til datenschutz@bergfex.at. Vi lagrer også disse loggdataene av hensyn til datasikkerheten (dvs. for å beskytte systemene våre og dataene som er lagret der mot uautorisert tilgang), for å oppdage og rette opp feil i systemene våre og i tilfeller der det på grunnlag av visse fakta er mistanke om at bergfex-tjenestene brukes under en medlemskonto i strid med loven eller kontrakten, f.eks. for å begå straffbare handlinger som oppfordring til hat (§ 130 i den tyske straffeloven) eller avbildning av vold (§ 131 i den tyske straffeloven).

3.6 Informasjonskapsler

Alle nettlesere bruker informasjon for å kommunisere med nettsteder som er tilgjengelige på de respektive enhetene. Som nettportal utfører vi ulike databehandlingsaktiviteter på nettstedet vårt. I tillegg til våre egne behandlingsaktiviteter er vi avhengige av å integrere innhold fra tredjeparter på nettstedet vårt. Dette gjør vi på den ene siden av innholdsmessige/redaksjonelle grunner, og på den andre siden benytter vi av økonomiske grunner muligheten til å gjøre nettstedet vårt tilgjengelig for tredjeparter som reklameplass.
Vi bruker informasjonskapsler for å gjøre bruken av bergfex' tjenester så enkel som mulig for deg. Informasjonskapsler er små datafiler som lagres på harddisken din og gjør det mulig å gjenkjenne deg på nettstedet vårt. Vi bruker såkalte "øktinformasjonskapsler". Dette er informasjonskapsler som automatisk slettes fra harddisken din når du forlater nettstedet. Vi bruker disse informasjonskapslene for å bekrefte at du er logget inn som medlem så lenge du bruker nettstedet vårt. I tillegg brukes også informasjonskapsler som lagres på harddisken din selv etter at du har logget ut av bergfex. Vi trenger dem for at du skal kunne logge inn automatisk neste gang du bruker bergfex-tjenestene, og for å lagre byen du ønsker å se det lokale kinoprogrammet for. Disse informasjonskapslene utløper automatisk etter seks måneder. Du kan stille inn nettleseren din slik at den ikke lagrer informasjonskapsler hvis du ikke ønsker det. Dette kan imidlertid føre til at du ikke kan bruke alle bergfex-tjenestene eller deres funksjoner fullt ut. Av kommersielle grunner bruker vi også muligheten til å gjøre nettstedet vårt tilgjengelig for tredjeparter som reklameplass ("reklamecookies").

Følgende typer informasjonskapsler brukes på bergfex:

Funksjonalitetscookies, personaliseringscookies, ytelses- og webanalysecookies, informasjonskapsler for motstand/reklame/målretting, re-targeting-cookies og tredjepartscookies.

3.7 Tjenester for webanalyse

Vi bruker "Google Analytics", en nettanalysetjeneste fra Google Inc. (heretter "Google") eller sammenlignbare nettanalysetjenester på nettsidene til bergfex services. Google bruker informasjonskapsler som lagres på datamaskinen din og gjør det mulig å analysere din bruk av nettsidene for våre formål. Informasjonen som genereres av informasjonskapslene om din bruk av nettsidene våre, inkludert din aktuelle, men forkortede (se nedenfor) IP-adresse, overføres til en Google-server i USA og lagres der. Google bruker denne informasjonen til å analysere din bruk av nettsidene våre, til å utarbeide rapporter om aktivitetene til brukerne av nettsidene våre og til å tilby andre tjenester knyttet til internettbruk. Google kan også overføre denne informasjonen til tredjeparter der loven krever det, eller der slike tredjeparter behandler informasjonen på vegne av Google. Google vil ikke knytte IP-adressen din til andre opplysninger som Google har. Du kan forhindre installasjon av disse informasjonskapslene ved å velge de riktige innstillingene i nettleseren din. For sikkerhets skyld gjør vi oppmerksom på at du i så fall kanskje ikke kan bruke alle funksjonene i bergfex' tjenester fullt ut. Du kan når som helst motsette deg at Google Analytics samler inn og bruker IP-adressen din med virkning for fremtiden. Du finner mer informasjon om dette på https://tools.google.com/dlpage/gaoptout (Last ned tillegget for deaktivering av Google Analytics for nettlesere).

3.8 Søknader fra tredjeparts tjenesteleverandører

3.8.1 Facebook
Hvis du er medlem av facebook.com, tilbyr vi deg muligheten til å logge inn på bergfex via Facebook-kontoen din ved hjelp av Facebook-applikasjonen "Facebook Connect" som er integrert i nettstedet vårt, og bruke tjenestene våre. Dette påloggingsalternativet gjør det mulig for deg å overføre visse av personopplysningene dine som er lagret på facebook.com fra Facebook til bergfex. Som en del av denne registreringsprosessen vil Facebook informere deg om hvilke av dine data som skal overføres ("Facebook-data") og be deg om ditt uttrykkelige samtykke til dette. Ingen personopplysninger overføres fra Facebook til oss uten ditt samtykke. Vi bruker Facebook-dataene dine til de formålene som er beskrevet i punkt 4.1 til 4.4 nedenfor, som en del av bergfex-tjenestene. I tillegg bruker vi dem i anonymisert form til å utarbeide statistikk og analyser for å forbedre og videreutvikle bergfex-tjenestene for alle brukere. Selv om du er medlem av facebook.com, kan du selvfølgelig registrere deg som bruker direkte hos bergfex på nettstedet vårt som alle andre brukere uten å overføre data fra Facebook-kontoen din til oss.

3.8.2 App-tjenester
Vi bruker følgende tjenesteleverandører for å forbedre og videreutvikle appene våre:

Firebase

Amplitude

Appsflyer

RevenueCat

3.9 Apple HealthKit

Kun puls- og skrittdata overføres til bergfex via Apple HealthKit, og bergfex leser og lagrer disse kun i forbindelse med den aktuelle aktiviteten. Alle innsamlede data behandles konfidensielt, gis ikke videre til tredjeparter og brukes ikke til markedsføringsformål.
HealthKit er en tjeneste for behandling av aktivitetsdata levert av Apple Inc. som brukes til å få tilgang til eller lagre aktivitetsdata. Ytterligere informasjon: Apple HealthKit

3.10 Lagringens varighet

Hvis du registrerer deg på nettstedet vårt, lagrer vi opplysningene dine så lenge kontoen din eksisterer, og deretter bare så lenge loven krever det.

3.11 Dine rettigheter i forbindelse med personopplysninger

Du har blant annet rett til (i henhold til gjeldende lov i den aktuelle versjonen) (1) å kontrollere om og hvilke personopplysninger vi har lagret om deg og å motta kopier av disse opplysningene, (2) å be om korrigering, tilføyelse eller sletting av personopplysninger som er uriktige eller som ikke behandles i samsvar med loven, (3) å be oss om å begrense behandlingen av personopplysningene dine, og (4) under visse omstendigheter å protestere mot behandlingen av personopplysningene dine eller å tilbakekalle samtykket som tidligere er gitt til behandlingen, uten at dette påvirker lovligheten av databehandlingen som er utført på grunnlag av samtykket som er gitt frem til det tidspunktet og frem til tilbakekallingen, (5) å be om dataportabilitet, (6) å få vite identiteten til tredjeparter som personopplysningene dine er overført til, og (7) å sende inn en klage til den kompetente myndigheten.

4. Bruk av dataene

4.1 Bruk av bergfex-tjenestene

Vi bruker personopplysningene dine for å gjøre det mulig for deg å bruke bergfex-tjenestene og for å levere tjenestene som tilbys som en del av bergfex-tjenestene, samt for å gi deg tilgang til tredjepartstjenester.

4.2 Nyhetsbrev

Vi sender regelmessig ut nyhetsbrev med turisttilbud og informasjon. Nyhetsbrevet sendes kun til de personene som på egen hånd og aktivt har samtykket til å motta det i sin brukerprofil, i et forespørselsskjema, i en konkurranse etc. Nyhetsbrevet sendes kun til de personene som aktivt har samtykket til å motta det. Registreringen fører ikke til automatisk utsendelse av nyhetsbrevene våre. Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke til å motta nyhetsbrevet. Tilbaketrekking av samtykket påvirker ikke lovligheten av databehandling basert på samtykket før det ble trukket tilbake.

4.3 Personaliserte tjenester og innhold

Vi tilbyr persontilpassede tjenester for å vise deg innhold som skisteder, webkameraer, vær osv. optimalisert i henhold til dine personlige interesser. Til dette formålet bruker vi informasjon som du kan velge å oppgi hos oss, spesielt dine favorittskisteder. Vi gir imidlertid ikke disse personopplysningene videre.

4.4 Forfølgelse av ulovlige og ikke-kontraktsmessige handlinger; sikring av datasikkerhet

Vi kan bruke personopplysningene dine, inkludert opplysningene som er lagret i profilen din og IP-adressen din, til datasikkerhetsformål og for å forebygge og straffeforfølge handlinger i forbindelse med bruk av bergfex-tjenester som mistenkes å være ulovlige eller kontraktsstridige, særlig straffbare handlinger som oppfordring til hat (§ 130 StGB) eller fremstilling av vold (§ 131 StGB), eller i tilfelle et vesentlig brudd på våre generelle vilkår og betingelser.

5. Beskyttelse av medlemskontoen din

Passordet ditt er nøkkelen til medlemskontoen din. Bruk forskjellige tall, bokstaver og spesialtegn, og ikke del passordet ditt med andre. Hvis du deler passordet ditt med andre, må du huske at du er ansvarlig for alle handlinger som skjer via medlemskontoen din, og at du kan bli saksøkt. Hvis passordet ditt av en eller annen grunn kommer på avveie, bør du derfor varsle oss umiddelbart og endre passordet ditt. Passordet ditt lagres av oss i kryptert form i henhold til den nyeste teknologien og kan derfor ikke ses av oss eller tredjeparter.

6. Rett til informasjon

Som bergfex-medlem har du rett til når som helst å få informasjon om typen og omfanget av opplysningene vi har lagret om deg i henhold til gjeldende personvernlovgivning. I bergfex-kontoen din (Innstillinger / Mine data) kan du når som helst få en oversikt over hvilke opplysninger vi lagrer om deg. Hvis du ikke har en bergfex-konto, kan du sende oss en melding på e-post til datenschutz@bergfex.at og du vil umiddelbart få informasjon om hvor og hvilke opplysninger vi har lagret om deg.

7. Sletting av data

Du kan når som helst be om at kontoen din slettes ved å sende en e-post til datenschutz@bergfex.at forespørsel. Vi vil da umiddelbart slette personopplysningene dine, inkludert kommentarene dine og brukernavnet ditt. Unntatt fra sletting er kun opplysninger som vi fortsatt trenger for å gjøre gjeldende eksisterende kontraktsmessige eller juridiske rettigheter overfor deg, f.eks. i tilfelle rettstvister, eller som vi er juridisk forpliktet til å oppbevare. Disse opplysningene vil bli sperret av oss. Hvis du har en bergfex-konto, kan du når som helst selv slette hele kontoen din under "Innstillinger -> Mine data". Der får du også en oversikt over hvilke opplysninger vi har lagret om deg.
Videre vil vi sjekke kontoen din etter to år. Hvis vi ikke har oppdaget noen aktivitet i løpet av denne perioden, vil vi sende deg en bekreftelse på e-post annenhver måned. Etter tre år uten aktivitet eller bekreftelse vil vi slette kontoen din (med unntak av kontoer med offentlige turer).

8. Endringer i denne personvernerklæringen

Vi forbeholder oss retten til når som helst å endre disse databeskyttelsesbestemmelsene i samsvar med gjeldende databeskyttelsesforskrifter. Vi vil informere deg om slike endringer på forhånd via e-post. De endrede personvernbestemmelsene trer i kraft på den datoen som er angitt i de endrede personvernbestemmelsene.

9. Samtykke til innsamling og bruk av data

Noen av bruksområdene for personopplysningene dine som er beskrevet ovenfor, krever ditt samtykke:
9.1 Jeg samtykker i at bergfex kan lagre og bruke personopplysningene mine, inkludert opplysningene som er oppgitt i profilen min og IP-adressen min, til datasikkerhetsformål og for å forebygge og straffeforfølge handlinger i forbindelse med bruk av bergfex' tjenester som mistenkes å være ulovlige eller kontraktsbrudd, særlig i tilfelle straffbare handlinger som oppfordring til hat (§ 130 StGB) eller voldsskildring (§ 131 StGB), eller i tilfelle vesentlige brudd på bergfex' generelle vilkår og betingelser.

9.2 Jeg samtykker i at bergfex informerer meg i nyhetsbrev per e-post om nye funksjoner, tilbud og kampanjer hos bergfex, sender meg personlig statistikk på siden "Mitt bergfex", viser meg nye private meldinger eller gjestebokinnlegg på profilsiden min og/eller introduserer meg for tjenester og produkter fra selskaper som bergfex samarbeider med. Jeg kan når som helst melde meg av nyhetsbrevet via lenken i det aktuelle nyhetsbrevet eller via innstillingene i profilen min.

9.3 Jeg samtykker i at bergfex kan bruke opplysningene i profilen min (f.eks. også alder, kjønn og filmsmak) og mine skianleggsklassifiseringer til å tilby meg personlig tilpassede tjenester og innhold.

9.4 I den grad jeg har registrert meg hos bergfex via Facebook-kontoen min ved hjelp av Facebook Connect-applikasjonen på bergfex-nettstedet og har samtykket til at Facebook kan overføre Facebook-dataene mine til bergfex, samtykker jeg herved til at bergfex kan bruke Facebook-dataene mine til formålene beskrevet i punkt 9.2 til 9.3.
Last ned applikasjonen
1. Åpne kameraapplikasjonen på smarttelefonen
2 Orientez la caméra vers le code QR (Orienter kameraet mot QR-koden)
3. téléchargez bergfex: randonnée & trace GPS